Politica privind prelucrarea datelor personale

1. DISPOZIȚII GENERALE

Această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal a fost elaborată în conformitate cu cerințele Legii federale din 27 iulie 2006. Nr. 152-ФЗ „Cu privire la datele cu caracter personal” și stabilește procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal și măsurile pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal luate de TOP21 (denumit în continuare Operator).

1.1. Operatorul își stabilește ca cel mai important obiectiv și condiție pentru implementarea activităților sale respectarea drepturilor și libertăților omului și a drepturilor civile atunci când prelucrează datele lor personale, inclusiv protecția drepturilor la viață privată, secretele personale și de familie.

1.2. Această politică a Operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Politica”) se aplică tuturor informațiilor pe care Operatorul le poate obține despre vizitatorii site-ului https://md.top-21.com.

2. CONCEPTE DE BAZĂ UTILIZATE ÎN POLITICĂ

2.1. Prelucrarea automată a datelor cu caracter personal – prelucrarea datelor cu caracter personal utilizând tehnologia computerului;

2.2. Blocarea datelor cu caracter personal – încetarea temporară a prelucrării datelor cu caracter personal (cu excepția cazurilor în care prelucrarea este necesară pentru clarificarea datelor cu caracter personal);

2.3. Website – un set de materiale grafice și informative, precum și programe și baze de date pentru computer, asigurând disponibilitatea acestora pe Internet la adresa de rețea https://md.top-21.com;

2.4. Sistemul informațional de date cu caracter personal – un set de date personale conținute în baze de date și care furnizează prelucrarea tehnologiilor informaționale și a mijloacelor tehnice;

2.5. Depersonalizarea datelor cu caracter personal – acțiuni în urma cărora este imposibil să se determine, fără utilizarea informațiilor suplimentare, apartenența datelor cu caracter personal la un anumit Utilizator sau alt subiect al datelor cu caracter personal;

2.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice acțiune (operație) sau un set de acțiuni (operații) efectuate folosind instrumente de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de instrumente cu date personale, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, modificarea), extragerea , utilizare, transfer (distribuție, furnizare, acces), depersonalizare, blocare, ștergere, distrugere a datelor cu caracter personal;

2.7. Operator – un organism de stat, organism municipal, persoană juridică sau persoană fizică, independent sau în comun cu alte persoane care organizează și (sau) efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și stabilirea scopurilor prelucrării datelor cu caracter personal, compoziția datelor cu caracter personal către să fie procesate, acțiuni (operațiuni) efectuate cu date cu caracter personal;

2.8. Date personale – orice informații referitoare direct sau indirect la un Utilizator specific sau identificabil al site-ului https://md.top-21.com;

2.9. Utilizator – orice vizitator al site-ului https://md.top-21.com;

2.10. Furnizarea de date cu caracter personal – acțiuni care vizează divulgarea datelor cu caracter personal unei anumite persoane sau unui anumit cerc de persoane;

2.11. Diseminarea datelor cu caracter personal – orice acțiuni care vizează divulgarea datelor cu caracter personal către un cerc nedefinit de persoane (transfer de date cu caracter personal) sau cunoașterea datelor cu caracter personal ale unui număr nelimitat de persoane, inclusiv divulgarea datelor cu caracter personal în mass-media, postarea pe rețele de informații și telecomunicații sau furnizarea accesului la date cu caracter personal în orice alt mod;

2.12. Transferul de date cu caracter personal – transfer de date cu caracter personal pe teritoriul unui stat străin către autoritatea unui stat străin, către o persoană fizică străină sau o persoană juridică străină;

2.13. Distrugerea datelor cu caracter personal – sunt distruse orice acțiuni în urma cărora datele cu caracter personal sunt distruse irevocabil, cu imposibilitatea de a restabili în continuare conținutul datelor cu caracter personal în sistemul de informații cu privire la datele cu caracter personal și (sau) purtătorii materiale de date cu caracter personal.

3. OPERATORUL POATE PROCESA URMĂTOARELE DATE PERSONALE DE UTILIZATOR

3.1. Adresa de e-mail;

3.2. De asemenea, site-ul colectează și procesează date anonimizate despre vizitatori (inclusiv cookie-uri) utilizând servicii de statistici pe Internet (Yandex Metrica și Google Analytics și altele).

3.3. Datele de mai sus din textul politicii sunt unite de conceptul general de date cu caracter personal.

4. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

4.1. Scopul prelucrării datelor personale ale Utilizatorului este de a informa Utilizatorul prin trimiterea de e-mailuri.

4.2. Operatorul are, de asemenea, dreptul de a trimite utilizatorului notificări despre produse și servicii noi, oferte speciale și diverse evenimente. Utilizatorul poate refuza întotdeauna să primească mesaje informative trimițând Operatorului un e-mail la adresa de e-mail [email protected] cu nota „Refuzul notificărilor despre produse și servicii noi și oferte speciale”.

4.3. Datele utilizatorului anonimizate colectate folosind serviciile de statistici pe Internet sunt utilizate pentru a colecta informații despre acțiunile utilizatorilor pe site, pentru a îmbunătăți calitatea site-ului și a conținutului acestuia.

5. BAZA JURIDICĂ PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

5.1. Operatorul prelucrează datele personale ale Utilizatorului numai dacă sunt completate și / sau trimise de Utilizator în mod independent prin intermediul unor formulare speciale situate pe site-ul https://md.top-21.com. Prin completarea formularelor corespunzătoare și / sau prin trimiterea datelor sale personale către Operator, Utilizatorul este de acord cu această Politică.

5.2. Operatorul prelucrează date anonimizate despre Utilizator dacă este permis în setările browserului Utilizatorului (stocarea cookie-urilor și utilizarea tehnologiei JavaScript sunt activate).

6. ORDINUL DE COLECTARE, DEPOZITARE, TRANSFER ȘI ALTE TIPURI DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de Operator este asigurată prin implementarea măsurilor legale, organizatorice și tehnice necesare pentru a respecta pe deplin cerințele legislației actuale în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

6.1. Operatorul asigură siguranța datelor cu caracter personal și ia toate măsurile posibile pentru a exclude accesul la datele personale ale persoanelor neautorizate.

6.2. Datele personale ale Utilizatorului nu vor fi, în niciun caz, transferate către terți, cu excepția cazurilor legate de punerea în aplicare a legislației actuale.

6.3. În caz de inexactități în datele personale, Utilizatorul le poate actualiza în mod independent, trimițând o notificare către Operator la adresa de e-mail a Operatorului top21[email protected] marcată cu „Actualizarea datelor personale”.

6.4. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal este nelimitată. Utilizatorul își poate revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, trimițând o notificare către Operator prin e-mail la adresa de e-mail a Operatorului [email protected] cu nota „Revocarea consimțământului pentru prelucrarea datelor personale date”.

7. TRANSFERUL TRANSFRONTALIER DE DATE PERSONALE

7.1. Înainte de a începe transferul transfrontalier de date cu caracter personal, operatorul trebuie să se asigure că statul străin, pe teritoriul căruia se presupune că transferă date cu caracter personal, asigură o protecție fiabilă a drepturilor subiecților datelor cu caracter personal.

7.2. Transferul transfrontalier de date cu caracter personal pe teritoriul statelor străine care nu îndeplinesc cerințele de mai sus poate fi efectuat numai dacă există consimțământul scris al subiectului datelor cu caracter personal pentru transferul transfrontalier al datelor sale personale și / sau executarea unui acord la care subiectul datelor cu caracter personal este parte.

8. DISPOZIȚII FINALE

8.1. Utilizatorul poate primi orice clarificări cu privire la problemele de interes referitoare la prelucrarea datelor sale personale, contactând Operatorul prin e-mail [email protected].

8.2. Acest document va reflecta orice modificare a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Operator. Politica este valabilă la nesfârșit până când este înlocuită cu o nouă versiune.

8.3. Versiunea actuală a politicii este disponibilă gratuit pe internet la https://md.top-21.com/politika-konfidencialnosti/.